” මම හිතන්නේ කලාකරුවෝ විදිහට අපේ පැවැත්ම තියෙන්නේ රසිකයින් මත” ජනප්‍රිය නිළි සමනලී ෆොන්සේකා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS