පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කරුණු කියූ මන්ත්‍රී ආශෝක අබේසිංහට CID හමුවේ පෙනී ඉන්නැයි දැනුම් දෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS