ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යනු, සෘජු තීරණ ගන්නා, මනුෂ්‍යයෙකු විනා, මැජික් පෙන්වන මායාකාරයකු නොවේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS