රිය අනතුරක් සිදුකළ උමාරියා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට, රිය අනතුරුවලින් 9 දෙනෙක් මි’යගිහින් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS