අමාත්‍ය සරත් වීරසේකරගේ ආදරණිය පුත්‍රයා සචිත්‍ර විවාහ ගිවිස ගත් ඡායාරූප – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS