පැරණි පෙම්වතාට “අපි යනවා” කියා Whatsaap චායාරූපයක් යවා 11 හැවිරිදි දැරිය අලුත් පෙම්වතා සමඟ පැන යයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS