විකට චරිත නිරුපණය කරන නිසා බොහෝදෙනා සිතන්නේ සැබෑ ජීවිතයේදීත් මම එහෙම චරිතයක් කියල” ශාන්ත ගාල්ලගේ කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS