” වයස අවුරුදු 19 දී තමයි මට එයාව මුණගැහෙන්නේ, මම ජනතාව අතරට යන මුල්ම කාලේ මම විවාහකයි ” ජනප්‍රිය නිළි උදාරි වර්ණකුලසූරිය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS