එයාගේ නම කළු… කන්න දීලා බඩත් අතගානවා..! ළමයි වතුරේ නාද්දී එයා ළඟමයි ඉන්නේ… – පණ බේරාගත්තු කෙළෙහිගුණයට යුතුකම් ඉටු කරන, අරුම පුදුම මාළු යාලුවා – Video – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS