” ජීවිතයට හොයා ගනින් පිරිමියෙක් උඹව සැරින් සැරේ අඬවලා ආතල් එකේ ඉන්න එකෙක් නෙවෙයි” ජනප්‍රිය නිලි දිලිනි ලක්මාලි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS