පළමු විවාහයෙන් වෙන් වූ ශේෂාද්‍රි පෙම්වතා සමග කළ වීඩියෝවක් එළියට – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS