” පොඩි කාලේ අපි දැක්ක සුන්දර රට කෙමෙන් කෙමෙන් අපෙන් ගිලිහෙනවා කියලා දැනෙනවා” ජනප්‍රිය නළු උද්දික ප්‍රේමරත්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS