” ඔට්ටුයි ඕක තව බොහොම ටික දවසයි කියල හැමෝම කිව්වා, ඒත් බලන්නකෝ අපි තාමත් එකට ශක්තිමත් ගමනක් යමින් ” ජනප්‍රිය ගායක දිනේෂ් තරංග – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS