මෙරට තරුණියන්ගේ සිහින බොඳකරමින් ලංකාවේ රිතික් රෝෂන් චිලී සුරූපිණියක් සමග විවාහ වීමට සැරසෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS