කොළඹින් ගෙයක් ලැබුණු එක ගොඩක් වටිනවා – දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් කිරුළ දිනූ දුලංග සම්පත් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS