“ඔයා ඉස්සෙල්ලා ෆූල් එකෙන් එලියට එන්නකො ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික බලමු” සමාජ මාධ්‍යය තුළ ප්‍රසිද්ධියේම දිනක්ෂි සිය රසිකයෙකුට දුන්නු සැර පිළිතුර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS