ජයසේකර අපොන්සු මහතා හිටපු ළාබාල සුරූපී බිරිදගෙන් වෙන්වෙලා දැන් ගෙවන ජීවිතේ (Photo/Video) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS