නිවුන් දරුවන් බිහි කරන්න යන, තවත් 15 හැවිරිදි දැරියකට සිදුවූ වින්නැහියක තොරතුරු හෙළි වෙයි – හාලිඇල ප්‍රදේශයෙන් ඇහෙන හද කම්පා කරවන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS