“රාජපක්ෂලා වගේ වැඩකාරයන්ට රට හදන විදිහ කියලා දෙන්න කවුරුත් අවශ්‍ය නැහැ” – රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS