දිය නෑමට ගොස් වැවේ අතුරුදහන්ව සිටි සේවකයන් දෙදෙනාගේ සිරුරු ලක්ෂපාන යුධ හමුදා කදවුරේ භට පිරිස් විසින් සොයාගෙන (Photo / Video) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS