” ජොබ් එකක් නොකර ගෙදර දොර ළමයි බලාගෙන ඉන්නවනම් මිනිහාගෙන් කාකා බිබී ඔහේ ඉන්නවා කියයි” ජනප්‍රිය නිළි සෙනාලි ෆොන්සේකා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS