ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවේ ඓතිහාසික වාර්තාවක්, පළමු ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරිය බිහි වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS