කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු සමගින් විවාහවු ජනප්‍රිය නිලි බුවනි චාපා සිය කඩවසම් සැමියා සමගින් ගෙවන සුන්දර ජීවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS