” මම හැමතිස්සෙම හරි නෑ, මම හොඳ කෙනෙකුත් නෙවෙයි මම එහෙම උත්සාහ කරන්නෙත් නෑ” ජනප්‍රිය නිළි මේධා ජයරත්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS