“ජනාධිපති ඥානසාර හිමිට සභාපතිකම දුන්නේ යම්කිසි රහසක් දන්නා නිසා ද?” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS