අගමැති පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ හෙට සිට ක්‍රිකට් පිටියේ දස්කම් පෑමට සූදානම් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS