ජනප්‍රිය නළු අමිල අබේසේකරගේ උපන්දිනයට ආදරණීය බිරිද පිටරට ඉදන් සීතල හිම වැස්සේ දුන්නු සප්‍රයිස් එක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS