” හිතට හිතෙන හැමදේම මට දැන් ඇගෙන් කරගන්න බැහැ, අපේ හිත්වලට මොනතරම් දේවල් එනවද ” ජනප්‍රිය නිළි දිල්හානි ඒකනායක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS