රටම සංවේගයට පත් කරමින් හදීසියේම මෙලොව හැරගිය රිසලි දෝනීගේ පියා මාධව විජේසිංහගේ ආදරණීය අයියා එක්කළ සංවේදී සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS