කසාද බඳින්නේ කාවද කියන එක ඒක ඇත්තටම ප‍්‍රශ්නයක්, හොඳ ආදරයක් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ – හර්ෂි අංජුමාලා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS