චන්න විජේවර්ධනගේ දුව අසේකාට කෝටිපති පෙම්වතා හෙලිකොප්ටරයෙන් ඇයව එක්කන් ඇවිත් දුන්නු wedding prapose එක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS