” නංගිව බලන්න පුතාලට එන්න කිව්වට එයාලා වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ ” ජනප්‍රිය නළු ගයාන් වික්‍රමතිලක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS