“අද වෙනකල් මම රඟපාපු නාට්‍යයක් මමවත් බලලා නෑ” – ධනුක දිල්ශාන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS