“උමතුවෙන් වගේ ආදරය සොයා යන කෙනෙක් තමයි මම, ආදරේට පණ ඇරලා ආදරේ කරනවා” ජනප්‍රිය නිළි චුලක්ෂි රණතුංග – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS