” ගොඩක් අය හිතනවා මට මැනේජර්ස්ලා ඉන්න නිසා මම හරි ආඩම්බරයි කියලා” ජනප්‍රිය ගායිකා යොහානි ද සිල්වා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS