සමාජ මාධ්‍ය කළඹමින් ශේෂාද්‍රි තම ෆේස්බුක් පිටුවේ තැබූ සැර ප්‍රකාශයට දසතින් ප්‍රතිචාර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS