දියණියන් දෙදෙනෙකුගේ මවක් උනත් තාමත් සුරංගනාවියක් වගේ ලස්සන ප්‍රමුදිගේ එළියට ආව ලස්සනම ඡායාරූප පෙළක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS