පළමු විවාහයේ සංගීත්ගෙන් වෙන්වුණු උදාරි කවුෂල්‍යා දැන් ගෙවන සුපිරි ජිවිතේ ඔබ නොදැකපු දසුන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS