ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් හුස්ම චිත්‍රපටයේ නිරුවත් වූ චමත්කා ලක්මිණි මෙතෙක් හෙළි නොකළ කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS