ප්‍රවීණ සංගීතඥ ජිප්සීස් නායක සුනිල් පෙරේරා දිවි ගමනට සමුදෙයි (වීඩියෝ) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS