“ආදරණීය ප්‍රින්ස් අපෙන් සමුගෙන සිව් වසරක්..” – ජිවන චාරිකාවට සමුදුන් ගායක ප්‍රින්ස් උදය ගැන දයාන් විතාරණ තැබූ සංවේදී සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS