එකපාරම මට සිහි නැ ති වුණා, ඇහැරෙනකොට හෝටලයක හිටියේ, මිනිහා කිව්වා බඩේ කොට්ටයක් බැඳන් රඟපාන්න කියලා, මගේ නි රුවත් ඡායාරූපත් අරගෙන – ද රු දෙන්නෙක්ගේ අම්මෙක්ව දැලේ දාගෙන, අමුතුම ගුරුකමක් කරපු ගුරුන්නාස්සෙගේ පැටිකිරිය එළියට ආ හැටි මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS