පළමු සැමියා අතහැර අලුත් පෙම්වතා සමග ජීවත්වෙන ශේෂද්‍රි ප්‍රියසාද් දැන් ගෙවන ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS