කතරගම දේවාලයේ කපු මහතෙකු සමගින් විවාහ වී තෙවන වරටත් උතුම් මව් පදවිය ලැබූ භාග්‍යා ගුරුසිංහගේ කැදැල්ල – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS