Oct
16

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය විශ්ව ව්‍යාප්තිය කරා රැගෙන ගිය e-පිරිවෙන් සංකල්පය

 
296 Views
   
 

පන්සල මුලික කොට ගනිමින් ආරම්භ කරන ලද පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය දීර්ඝ කාලයක් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් වේ. 1979 අංක 64 දරන පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පනත මගින් මෙහි විධිමත් භාවයක් ඇති කරනු ලැබූ අතර 1980 අංක 01 දරන නියෝග මාලා මගින් පිරිවෙන් පවත්වාගෙන යෑම සදහා උපදෙස් මාලාවන් ලබා දී ඇත.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිරිවෙන් ලෙස මූලික පිරිවෙන, මහා පිරිවෙන, විද්‍යායතන පිරිවෙන, බෞද්ධ සීල මාතා අධ්‍යාපන ආයතන යනුවෙන් හා විද්‍යෝදය විද්‍යාලංකාර වතුරෝදය වැනි ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා හා උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වූ දරුවන් පුහුණු කිරීම සදහා සීතාවකපුර ගුරු අභ්‍යාස ආයතනයත්, වෙනමුල්ල සමාජසේවා අධ්‍යාපන ආයතනයත් යනුවෙන් ආයතන ගනාවක් ඇත. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිරිවෙන් 825කට ආසන්න ප්‍රමාණයක සාර්ථක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන අතර 70,000ක වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිහි පැවිදි ලෙස අධ්‍යාපනය හදාරනු ලැබේ. පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලය මගින් පිරිවෙන් සඳහා අදාල වන සියලුම තීන්දු තීරණ ගනු ලබන අතර පසුගිය කොවිඩ් වසන්ගත කාලය තුළද පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ඉතාමත් ඉහල ස්ථානයක පවත්වාගෙන යෑමට හැකියාව එම මණ්ඩලයට ලැබී ඇත.

පිරිවෙන් අධ්‍යාපන රටාව සදහා e – පිරිවෙන් සංකල්පය හදුන්ව දෙනු ලැබුවේ ධර්මවාහිනී පදනමෙි අනුශාසක පුජ්‍ය ඩෙන්මාර්කයේ මෙත්ත විහාරි හිමියන් වේ. මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල දක්නට ඇති දුර්වලතා මැනවින් හදුනා ගනිමින් මෙම මාර්ගගත අධ්‍යාපනය වැඩ පිළිවෙල සංවිධානය වී ඇත. රූපවාහිනිය, දුරකථන යන්ත්‍රය භාවිතා කරමින් app එකක් හරහා මෙම අධ්‍යන කටයුතු සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මේ හරහා සිදුකරන පාඩම් අතරතුර මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේම කෙටි ප්‍රශ්ණාවලිය කට පිළිතුරු ලබා දීමටත් පාඩම අවසන් වූ විට සහභාගි වූ සිසුන් ගණන? කොපමණ වේලාවක් රැඳී සිටියේ ද? පිළිතුරු ලබා දෙන ලද ප්‍රශ්ණාවලි අධ්‍යයනය කිරීමට ද මෙමගින් හැකියාව ලැබෙනු ඇත. මෙම ක්‍රියාවලිය ගුරුවරයා හා සිසුන් යන දෙපාර්ශවයටම සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට හැකිවන ක්‍රමවේදයක් වේ. මාර්ගගත අධ්‍යාපනය තුළින් සජීවීව අධ්‍යයන කටයුතු නිරත වීම සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් වන්නාසේම, මෙම ක්‍රමවේදය තුළින් ද, සිසුන්ගේ මට්ටම් සලකා බලමින් ගුණාත්මක අධ්‍යන රටාවක් මේ තුලින් සලසා ගත හැකිය.

ධර්මවාහිනී පදනමෙි අනුශාසක පුජ්‍ය ඩෙන්මාර්කයේ මෙත්ත විහාරි හිමියන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයට හැදුවා දීම ශ්‍රී ලාංකික අප ලැබූ භාග්‍යක් වේ. මුල්කාලීනව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැවැති එකම අධ්‍යාපනය ක්‍රමවේදය පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය වූ අතර ඒ සඳහා කුමන බාධාවක් පැමිණිය ද අඛණ්ඩව ඉදිරියට පවත්වාගෙන ඒම සඳහා භික්ෂූන් වහන්සේලා ගනු ලැබූ උත්සාහය ඉතා විශාලය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අද වන විට මෙම පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය වර්ධනය වෙමින් පුනර්ජීවනය ලබමින් මේ රටේ මෙන්ම විදේශ රටවලද මහා සංඝයාට දැනුම ලබාගැනීමට ධර්මය හැදෑරීමට අවකාශය උදාවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන රටාව තුළ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ආරම්භ කිරීමේදී මුල් කාලීනව ප්‍රායෝගික ගැටලු රාශියකට මුහුණ දීමට සිදුහා. එම ගැටලු බොහෝමයක් මෙම e -පිරිවෙන් ක්‍රමවේදය හරහා මගහරවා ගැනීමටත් හැකියාව ඇත. ගුරුවරුන්ට සිසුන්ට මෙන්ම ශිෂ්‍ය දෙමාපියන්ට ද දරුවන් අධ්‍යාපනයේ නිරත වන ආකාරය එහි ප්‍රගතිය මේ හරහා නිර්ණය කරගැනීමට හැකිවීම මෙම ක්‍රමවේදය සාර්ථක වීමට හේතු වී ඇත.

මෙම මාර්ගගත අධ්‍යාපනයෙ අනාගත පිලිවෙත ගැන සඳහන් කිරීමේදී සිංගප්පූරුව වැනි රටවල් මෙම ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සාර්ථකව අධ්‍යන කටයුතු කරගෙන යනු ලබන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද පාසල් ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබෙන වකවානුවක පවා මෙම ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සිසුන්ගේ ඇගයීම් හා අධ්‍යයන මෙන්ම නිරීක්ෂණය කටයුතු සිදු කරන්නේ නම් ගුරුවරුන්ට මෙන්ම සිසුන්ටද ගුණාත්මක හා ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක අත්දැකීම විදගත හැකි වනු නොඅනුමානය. (ශම්මි)

මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්