සපුගස්කන්දේදී ඝා’ තනය වූ කාන්තාව සමග ත්‍රිරෝද රථයේ ගිය දෙදෙනා අතුරුදන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS