” දේශපාලනඥයෙක් එක්ක පුෂ්පිකාගේ සබදතාවයක් තියෙනවා, මම ඒ හැම මැසේජ් එකක් ම දැකලා තියෙනවා” චන්දිමාල් හෙලිකල කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS