නඩු විභාගයේදී පෙම්වතියගේ හිත වෙනස් වී විත්තිකාර පෙම්වතා දඩයකට යටත් කොට නඩුව අවසන් කරයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS