” මගේ පුතා සහ සැමියා අදටත් ඉන්නේ හොංකොං වල, අවුරුදු දෙකකින් විතර මම ඔවුන්ව දැකලා නැහැ” ජනප්‍රිය ගායිකා උමාරා සිංහවංශ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS