මට පෙම්වතුන් ඉඳලා තියෙනවා, මගේ දරුවන් එක්ක, හොඳ සැමියෙක් ලැබුනොත් හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ආසායි – ශලනි තාරකා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS